Pojištění – prominutí penále
10 leden

Pojištění – prominutí penále

Pokud chce plátce požádat o prominutí penále, musí doručit zdravotní pojišťovně Žádost o odstranění tvrdosti zákona.

Pokud chce plátce požádat o prominutí penále, musí doručit zdravotní pojišťovně Žádost o odstranění tvrdosti zákona, kterou může podat

  • Písemně
  • Ústně do protokolu
  • V elektronické podobě

Plátce musí popsat příčiny, které vedly ke vzniku dluhu a žádost je potom posouzena individuálně. Výsledkem žádosti je následné:

  • Prominutí
  • Částečné prominutí, nebo
  • Neprominutí

Při posuzování žádosti o prominutí penále se zohledňují zejména vážné zdravotní, sociální a finanční důvody, které jsou žadatelem doloženy.

Podstatným důvodem pro prominutí, nebo snížení penále, může být taky fakt, že jde o výjimečný prohřešek plátce, s jinak dobrou platební morálkou.

Žádost o prominutí penále je nutno podat nejpozději do 8 dnů od doručení výkazu s předepsaným penále.

Do výše 20 000 Kč rozhodne příslušná zdravotní pojišťovna o odstranění tvrdosti. Nad tuto hranici rozhoduje rozhodčí orgán.

Rádi vám také pomůžeme.

Napište nám a my vám rádi zodpovíme všechny vaše dotazy.

Kontaktní formulář

Povinné položky jsou označeny *